حامی سیستم

دانلود kolibrios

دانلود kolibrios

کم حجم ترین ، سبکترین ، سریع ترین سیستم عامل دنیا چیست؟ kolibrios یک پروژه متن باز است که یک سیستم عامل سبک و سریع را که حتی قابلیت اجرا شدن از روی یک فلاپی دیسک را در کمتر از چند ثانیه دارد بوجود آورده است. این سیستم عامل توسط http://kolibrios.org بوجود آمده و پشتیبانی می شود.Read more about دانلود kolibrios[…]